pl | de

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowych

Klient

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Powierzchnia

140 m2

Koszt

360 000 PLN

Rozpoczęcie robót

10/2011

Zakończenie robót

12/2011

Zakres prac:

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowych

Prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia, wymaganiami stawianymi przez zamawiającego oraz w terminie przewidzianym umową. Zwracamy uwagę na bardzo dobrą komunikacją z wykonawcą na każdym etapie robót oraz fakt, że wszelkie uwagi zamawiającego były uwzględniane i realizowane na bieżąco. Na tej podstawie pełni rekomendujemy konsorcjum firm PPHU EUREKA Radosław Warmuz oraz PHU HAMMER Dorota Zbolały jako kompetentnego partnera do nawiązania współpracy.