pl | de

Adaptacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych

Klient

SOSW w Strzelcach Krajeńskich

Powierzchnia

90 m2

Koszt

153 000 PLN

Rozpoczęcie robót

09/2008

Zakończenie robót

11/2008

Zakres prac:

wykonanie robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku, wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z przyłączeniami, wykonanie instalacji elektrycznych, biały montaż sanitariatów.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.